Hallufix® - aktywny aparat korygujący

Oryginalny Hallufix® jest jedynym na rynku, dynamicznym aparatem oferującym korektę palucha koślawego, którego suteczność potwierdzają badania. Jak pokazują badania*, stosowanie Hallufixa® do leczenia nieoperacyjnego przynosi bardzo dobre efekty jeżeli chodzi o dynamiczną korekcję. Przy postaci lekkiej i umiarkowanej haluksa pozwala:

• całkowicie skorygować ustawienie do normalnych wartości (przy postaci lekkiej haluksa)
• skuteczne zahamować powiększania się zmiany i uzyskać znaczącą korektę (przy postaci umiarkowanej haluksa), dzięki temu osoba z haluksem może niejednokrotnie uniknąć operacji
• płynność chodu jest bardziej harmonijna i ekonomiczna, bardziej stabilna, łatwiejsza i „swobodniejsza”, odciąża chrząstkę
• poprawia się ogólna równowaga ciała!

Hallufix® w leczeniu pooperacyjnym pozwala na:
• bezpieczne i dynamiczne prowadzenie / korygowanie dużego palca (przez cała dobę)
• stabilizację śródstopia i to korygowanie jest doskonałą pomocą medyczną w fazie pooperacyjnej czego dowodzą badania
• skrócenie czasu rehabilitacji, a jednocześnie pozwala na wcześniejsze obciążanie stopy.

Dotychczas leczenie zachowawcze palucha koślawego nie było możliwe.
We współpracy z Instytutem Fraunhofer opracowano dynamiczną szynę do aktywnego korygowania palucha koślawego w stanach od łagodnego do umiarkowanego.
Posiada sześć głównych elementów:
- bandaż śródstopia
- podpory łuku poprzecznego przy zastosowaniu podkładki
- anatomiczną szynę dla kości śródstopia
- miękką częściową podkładkę dla zmniejszenia ciśnienia
- swobodną ruchliwość podstawy stawu dużego palca
- szynę na palec z korekcyjnym bandażem.
Indywidualnie regulowane paski umożliwiają skorygowanie nieprawidłowego ustawienia.
Szyna jest przeznaczona do noszenia w ciągu dnia i podczas nocy.
Może być także noszona w normalnych butach.

Kontakt

BADANIA*

Skuteczność nowej szyny (Hallufix®) została przetestowana na 59 pacjentach przez okres 6 tygodni. Grupa pacjentów składała się z 54 kobiet i 5 mężczyzn o średniej wieku 48.
2 mężczyzn i 21 kobiet mieli stan palucha koślawego łagodny do umiarkowanego po obu stronach. Wraz z określeniem kąta palucha koślawego na początku i na końcu badania, przeprowadzono analizę sposobu chodzenia z tensometrem przy chodzeniu na boso z zastosowaniem szyny korekcyjnej oraz bez niej. U 10 pacjentów wykonano prześwietlenie rentgenowskie przedstopia w projekcji grzbietowo-podeszwowej w obciążeniu na początku badania i po ośmiu tygodniach z założoną szyną.
Wyniki pokazują, że wcześniej występujący kąt śródstopno-paliczkowy o średniej wartości 38 stopni można zmniejszyć do wartości 18,5 stopnia nosząc szynę. Kąt kości śródstopia został zmniejszony ze średnich 18 stopni do normalnych wartości około 10,5 stopni, kąt ustawienia dystalnej powierzchni stawowej pierwszej kości śródstopia (DMAA) poprawił się z 32 stopni do 12,5 stopni.
Wyniki pokazują, że wcześniej występujący kąt śródstopno-paliczkowy o średniej wartości 38 stopni można zmniejszyć do wartości 18,5 stopnia nosząc szynę. Kąt kości śródstopia został zmniejszony ze średnich 18 stopni do normalnych wartości około 10,5 stopni, kąt ustawienia dystalnej powierzchni stawowej pierwszej kości śródstopia (DMAA) poprawił się z 32 stopni do 12,5 stopni.


Opinie pacjentów

Barbara Nowicka
Porponuję Hallufixa bo mi pomógł. Kliny albo marciny to bierne odwodzenie palucha, nic nie zmienia. Dopiero jak paluch pracuje w prawidłowym położeniu podczas chodzenia, to coś zaczyna sie zmieniać.
Hallufix koryguje w trakcie chodzenia. Pozdrawiam